Bestyrelsen

 
Bestyrelsesformand - Grethe Kjeldsen

Bestyrelsesformand - Grethe Kjeldsen

Næstformand - Simone Bech van Ee

Næstformand - Simone Bech van Ee

Kasserer - Jette Gammelgaard Errboe

Kasserer - Jette Gammelgaard Errboe

Bestyrelsesmedlem - Tine Østergaard Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem - Tine Østergaard Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem - Else Spanggaard

Bestyrelsesmedlem - Else Spanggaard

Bestyrelsesmedlem - Annie Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem - Annie Kjeldsen